Zpráva velitele družstva 2014

Dobrý večer, rád bych vás seznámil se zprávou velitele zásahové družstva za rok 2014.

K prvnímu zásahu jsme byli povoláni 29. 1. (15:50 – 16:20), jednalo se o nahlášený požár popelnice, který byl uhašen školníkem ZŠ Davle před naším příjezdem. Pátého dubna (09:00 – 13:30) jsme se i letos zúčastnili cyklické přípravy nositelů dýchací techniky na útvaru HZS Jílové u Prahy. Po teoretickém úvodu, zopakování zásad používání DP a BOZP pokračoval výcvik praktickou částí.  V praktické části bylo za úkol připravit útočné vedení 1C proud na střechu přístřešku, dále převalování pneumatiky, přemístění auta pomocí lanového navijáku a orientace v zakouřeném prostředí. Vše za použití dýchacího přístroje. Druhým zásahem byla záchrana zvířat v Davli v lomu u benzínové pumpy 14. 4. (15:50 – 16:50). Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o pobíhající psy v okolí benzínové pumpy. Psi byli odchyceni a pomocí dopravního automobilu převezeny ke svému majiteli, kterému utekly. Největším naším zásahem byl požár truhlárny Davelo ve Hvozdnici. Na Velikonoční pondělí v 5:04 ráno vyjeli obě družstva.  Jednalo se o požár střechy výrobní haly o rozměrech 20×50 metrů, který byl v plném rozsahu. Na likvidaci bylo nasazeno 5 útočných proudů, hasilo se i za pomoci výškové techniky. Požár byl lokalizován v 6:00. Následně byla rozebrána střešní konstrukce a pomocí termokamery byly vyhledány a zlikvidovány skrytá ohniska požáru. Příčinou vzniku ohně, byla technická závada na dopravníku kotle. Návrat na základu v 9:30. Osmého června (11:32 – 12:00) nám byl nahlášen požár, který se ukázal jako planý poplach. Jednalo se o nenahlášené pálení. Pátým zásahem byla dopravní nehoda v Davli na Libřici, která byla oznámena 19. 7. (16:14 – 17:00). Jednalo se o vytažení auta na břehu Vltavy. Šestým zásahem byla technická pomoc v Měchenicích 10. 8. (18:23 – 19:15). Odčerpávání vody z nemovitosti v důsledku prasklého potrubí. Dalším výjezdem byla technická pomoc k železniční zastávce Petrov 13. 8. (17:55 – 18:30). Byl nám nahlášen pád 15m stromu na železniční trať v úseku Davle – Petrov (Pikovice). Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o menší strom, který byl následně rozřezán pomocí motorové pily a byla tak uvolněna trať. Osmým zásahem byl únik nebezpečných látek u potopené lodi v Měchenice dne 30. 8. (09:30 – 12:00). Po příjezdu na místo byla odčerpávána voda ze člunu a instalována norná stěna z důvodu úniku nebezpečných látek. Po příjezdu jeřábu, byl člun uvázán a vytažen z vody na podvalník. Devátý výjezdem byla záchrana psa z jímky v Měchenicích 5. 9. (14:10 – 15:20). Jednalo se o vytažení již mrtvého psa z jímky. Pes byl vytažen z jímky následující den naším členem a po vytažení byl pes předán svozu kafilérie. Desátý zásahem byl dne 8. 9. (14:00 – 15:35) únik nebezpečných látek na Vltavě v Davli z motorového člunu. Byla postavena norná stěna a pomocí sorbčních látek byla hladina vyčištěna. 20. září 2014 jsme se zúčastnili odborné přípravy velitelů a strojníků na Zbraslavi a ve Skochovicích. Posledním jedenáctým výjezdem byl požár zahradního domku ve Sloupu dne 20. 11. (02:05 – 03:45), který byl úmyslně zapálen majitelem.  Na likvidaci byl použit jeden proud C.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru dobrovolných hasičů v Davli za obětavou práci a činnost v zásahové jednotce. Dále bych chtěl poděkovat úřadu městyse Davle za podporu a financování zásahové jednotky.

Těším se na další spolupráci.

Hezký večer

Macků Jiří, velitel

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Václav. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.