Zpráva velitele 2013

 

Dobrý večer, rád bych vás seznámil se zprávou velitele zásahové jednotky.

Letošní rok byl ve znamení malých výjezdů a jedné velké události.

Malé události byly složeny z výjezdů k hořícím kontejnerům, hořícím travnatým porostům a bohužel častým planým poplachům.  Kontejnery hořeli na jaře na Račanech a Sázavě a evidentně se jednalo o úmyslné založení požárů. Tráva zahořela v dubnu a červenci na Petrově a ve Sloupu. V průběhu roku jsme byli povoláni a následně odvoláni z pěti planých poplachů.

Rád bych se však věnoval červnové povodni, která prověřila naši akceschopnost, psychickou vytrvalost i fyzickou zdatnost.

K povodni jsme byli přivoláni již 1. 6. v sobotu ráno, kdy jsme začali čerpat sklepy v ulici Kiliánská, které zaplavovala bezejmenná vodoteč tekoucí ze Sloupu. Vody bylo tolik, že jsme hned zhodnotili, že náš boj by byl marný.

Odjeli jsme do hasičárny, kde po poradě s vedením městyse bylo rozhodnuto o stavbě protipovodňové stěny u mateřské školky. Prognóza vývoje povodně ukazovala, že můžeme očekávat nejhorší. Opravdu, hned v neděli ráno 2. června, byly nahlášeny problémy ohledně zatopení z důvodů přívalových vod, což se týkalo údolí Záhořanského a Bojovského potoka, zatopení autoservisu, Kiliána a také rozvodnění potoku v Kejsíři. Po několika ranních záchranných akcích jsme se dohodli na dalším společném postup s našimi kolegy ze Sloupu, s kterými jsme společně zvládali všechny nástrahy.

Svezli jsme veškerý materiál potřebný ke stavbě protipovodňové stěny a pustili se do její výstavby. Večer již stěna stála. Následně jsme stanovili hlídky, které měli za úkol kontrolovat stav hladiny řeky a v případě potřeby by se nainstalovali čerpadla a začala odčerpávat voda. Trvalo to jen pár hodin a hladina vody se poměrně rychle zvedla a začala se valit na zahradu školky. Do půlnoci bylo na zahradě jezero a s tím se začali objevovat neočekávané problémy. Bohužel přítok vody byl silnější než naše čerpadlo a proto zasáhli profesionální hasiči z jednotky Vysočina (Havl.Brod a Ždár n.Sázavou). Tito hoši nám byli silnou oporou v zádech a s jejich pomocí jsme statečně čelili tomuto vodnímu živlu.

Po vyřešení této nepříjemné situace se začali objevovat další nepříjemnosti, jak to v těchto kritických chvílích bývá. Budovu a blízké okolí nám začala zaplavovat voda z kanálů a vnitřní kanalizace, proto bylo nutné dodat další čerpadla. Při řešení této nepříjemnosti pomohl Ruda Liška, který přivezl výkonné ponorné čerpadlo, které si hravě poradilo s odčerpáváním vody z venkovního kanálu. Dalším nemilým a nemalým překvapením se nám začal objevovat průsak vody do spodní místnosti, kde se začala objevovat spodní voda a bohužel nebylo možné jí žádným způsobem zastavit a tak na řadu přišli hrabla a voda se z místnosti musel odčerpat, aby nedošlo k jejímu zaplavení. Toto byly v krátkosti vyjmenovány veškeré problémy vzniklé v budově mateřské školky a řešené za provozu.

Během noci proběhla evakuace osob, u kterých hrozilo či došlo k zaplavení jejich domů. Tyto občané byli ubytováni v objektu základní školy, aby přečkali nutnou dobu v bezpečí.

Vody stále přibývalo a všichni sledovali zprávy a webové stránky informující o valícím se nebezpečí z jihu a ze všech přítoků Vltavy. Každý večer se stanovili hlídky, které byly připraveny zasáhnout v případě dalších komplikací. Během následující doby se hlídal stav rostoucí hladiny v řece a následné předpovědi o jejím budoucím nárůstu.

Také je potřeba ocenit množství dobrovolníků, kteří pomáhali při vyklízení mateřské školky, nebo pomáhali nahradit členy jednotek, jež nepřetržitě sloužili a hlídkovali. Dobrovolníci zajišťovali ostatní důležité práce, které byly potřebné pro ochranu obydlí a osob v obci. Osobně musím vyzdvihnout zajištění občerstvení a dodávku potřebného materiálu všem, kteří byli odříznuti vyšším stavem vody a samozřejmě ocenit všechny ostatní, kteří se podíleli na zvládnutí kritických chvil během povodní.

Po třech dnech jsme se dočkali konečně dobré zprávy, že řeka kulminuje a tím hladina už  bude pouze klesat. Toto nám potvrdilo i slunečné počasí, které se nám zjevilo a povzbudilo do dalších dnů, kdy bude potřeba likvidovat následky povodní.

Poté co opadla voda na zahradě školky, byla provedena očista zahradních atrakcí, skluzavek a dalších dětských radovánek. Dále jsme provedli očistu komunikací v obci, jež byly zasaženy a zaplaveny vrstvou bahna. I díky pomoci spřátelených jednotek z Netvořic, Bratřínova, Bojanovic, Velké Lečice a Hvozdnice, kterým děkujeme za pomoc, vše proběhlo hladce a v relativním klidu. Davle byla uklizena z nejhoršího za necelý týden po kulminaci hladiny řek Vltavy a Sázavy!

Sluší se i poděkovat za výborné informace, pomoc a vedení HSZ Jílové u Prahy a jmenovitě podporučíku Miroslavu Českému, který nám byl oporou a snažil se pro nás zajistit i nemožné. Též velké poděkování směřuje policii ČR v Hradištku, které naplnili své heslo pomáhat a chránit.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru dobrovolných hasičů v Davli za obětavou práci a činnost v zásahové jednotce. Dále bych chtěl poděkovat úřadu městyse Davle za podporu a financování zásahové jednotky.

Těším se na další spolupráci. Ohni zmar.

Macků Jiří, velitel zásahové jednotky

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je PPZ840. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.