Zpráva starosty za rok 2013

Na praporu hrdě nosíme Vlasti zdar, ohni zmar, ale slovo VLAST dnes již slyšíme málokdy, na rozdíl od ohně. Přitom to jsou slova, za které generace našich předků položili i životy (ve Velké válce 62 občanů, ve Druhé válce sedm, nemluvě o vyhlazení davelských rodin v koncentračních táborech, kde zahynuli i členové našeho sboru.). Je to pojem, který vyjadřuje určitý ideál, cestu ke společnému cíli a chuť pracovat ve veřejném prostoru.

A můžeme si s hrdostí říct, že hasiči vstupují do veřejného prostoru často – pomáhají bližním, vedou k hasičským a sportovním ideálům mládež, organizují společenský život v obcích a někteří sedí i jejich v zastupitelstvech.

Proto bychom rádi zahájili naši výroční schůzi státní hymnou, abychom vzdali hold vlasti a hasičské práci.

Nyní bych Vás rád seznámil s činností našeho sboru za uplynulý rok 2013.
Náš hasičský rok začíná vždy návštěvami okolních sborů na přelomu roku.

Naši zástupci se zúčastnili výročních valných hromad okolních hasičských sborů – Hvozdnice, Bratřínova, Bojanovic, Sloupu a krátké schůze našeho okrsku při valné hromadě SDH Sloup ve Hvozdnici.

V lednu 2013 jsme již potřetí připravili kluziště 20x12m na hřišti. Musí se sestavit mantinely a kluziště pravidelně kropit, aby vznikl kvalitní led. Na hřiště chodíme každý den večer po práci, pokud mrzne. V pátek 25. a sobotu 26. ledna teploměr ukazoval až -13 °C. Při tak nízkých teplotách se dá kluziště pokropit i několikrát za noc. Takže je to práce náročná a zabere spoustu času. Chtěli bychom tímto opět poděkovat svým partnerkám, že nám večírky na hřišti s přípravou ledu trpí. Také děkujeme Městysy Davle za podporu a zakoupení kvalitního vybavení, které je na přípravu kluziště potřeba. Jsme přesvědčeni, že naše snaha potěšila spoustu dětí a nejen je! Odehrávala se zde i tělesná výchova základní školy. Počasí příliš nepřálo, takže ledová plocha vydržela pouze osm dní.

Druhého února jsme uspořádali výroční naši valnou hromadou a tradiční hasičský zábavu. K poslechu a tanci hrála kapela Diamonds n’ Rust. Účast byla výborná a zábava končila nad ránem.

V březnu se sešel kompletní sbor na celodenní brigádu, kdy jsme vykáceli zarůstající a nevyužitou plochu pod hřištěm, kde městys následně vybudoval odstavné stání 30 automobilů.

V sobotu 20. dubna proběhl tradiční davelský karneval, který pořádal městys Davle společně

s občanským sdružením Daveláček. Hasiči pomohli této s přípravou akce.

Naší nejoblíbenější akcí je pálení čarodějnic. Pochopitelně předchází ji brigáda na opatření dřeva z obecního, stavění hranice, příprava občerstvení a výroba čarodějnice. Tu má vždy na starosti Pepa Zápotocký. Nebyl to lehký úkol, protože čarodějnicí motorkářkou model 2012 nasadil laťku hodně vysoko, takže holka musela létat. Čarodějnice letící na rogalu byla skvělá, důkazem byly užaslé pohledy 120 dětí, které si tento večer výborně užily. Chceme tím poděkovat našim sponzorům – Ohňostroje Krupička, Řeznictví a Uzenářství Dolejší a městysy Davle.

Sobota 11. května byla pro nás tzv. soutěžním dnem. V dopoledních hodinách jsme se zúčastnili okrskového kola požárního útoku ve Štěchovicích. Bohužel po velmi špatném výkonu jsme skončili na 8. místě. Ve večerních hodinách jsme jeli na noční útočení do Sloupu.

Po ranním „tréninku“ ve Štěchovicích se nám podařilo s naší stařičkou mašinou dosáhnout času 30.55 s. Ve veliké konkurenci 12 družstev kategorie PS 12 jsme dosáhli na krásné 6. místo. Chtěli bychom pochválit naše sloupecké bratry, že se jim podařilo dobře zorganizovat tak velkou akci, jako je noční útočení, kde soutěžilo 33 družstev.

V květnu oslavil životní jubileum náš dlouholetý člen pan Vladimíru Macků, který stále s námi drží a neustále nás zdravě upomíná. Tímto mu chceme ještě jednou poděkovat za aktivní činnost ve sboru.

Prvního června Davle zažila další velkou povodeň. Musím zde vyzdvihnout práci naší zásahové jednotky, nemyslím zde jen družstvo Davle, ale celou jednotku, která pracovala jako jeden muž, aby následky povodní byly co nejmenší. Jsem rád, že se nikomu nic nestalo. Vše v rámci možností fungovalo. Je nutné zdůraznit, že již týden po povodních byla Davle v podstatě uklizená.

O průběhu prací při povodních jsme slovem Václava Nepraše a fotografiemi Michala Tobiáška obsáhle informovali na našich stránkách www.hasicidavle.cz.

Ale rádi bychom ještě jednou poděkovali za pomoc při povodních hasičům z: Hvozdnice, Bojanovic, Bratřínova, Velké Lečice, Netvořic, Chrudimy, HZS Vysočina – stanice Havlíčkův Brod, HZS Středočeského kraje – stanice Jílové u Prahy a Policii české republiky.

Velké poděkování patří i dobrovolníkům, kteří nabízeli svou pomoc, účastnili se plnění pytlů pískem a jejich distribuce a zejména stěhování školky.

Dále děkujeme firmám, které ocenily nasazení příslušníků HZS a SDH při povodních, se kterými se Davle potýká již celý týden a nabídly občerstvení a nápoje pro zasahující hasiče a dobrovolníky. Jedná se o firmy: Řeznictví a uzenářství u Dolejších, Řecká taverna Thessaloniki, PIZZERIA GRADO, Bendova restaurace, Hotel V Pivovaře a Bistro Sport, Na Javorce 182, Davle

Poděkování patří firmám a organizacím, které dodaly humanitární pomoc pro postižené povodněmi a materiálně či technikou pomohli Davli. ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Oblastní spolek Českého Červeného kříže Praha 1, SKANSKA a.s., LÉKÁRNA U KOTVY, KOSMETIKA CAPRI spol. s r.o., Sportovní hala Davle, Autodoprava a servis Radovan Loužecký a Zemní práce Petr Liška. Děkujeme.

15. června jsme byli jedním z pomocníků při Dětském dnu, který uspořádal Daveláček ve spolupráci s Městysem Davle, námi a TJ Slavoj Davle. Dětského dne se letos zúčastnilo přes 300 účastníků, z toho 113 dětí! Byla připravena spousta odměn a soutěží na stanovištích, ve kterých měli všichni šanci vyzkoušet svoje dovednosti. Během plnění úkolů si zvídavé děti prohlížely policejní vůz – Policie ČR a hasičský vůz – SDH Davle. Mohli jste vidět ukázku neuvěřitelných kousků radiově řízených modelů aut pana Františka Keyře. Starší děti prověřily sílu při šplhání po laně do svahu. Menší děti soutěžily v kreslení křídami. Zpěváčci dostali prostor v pěvecké soutěži. Malé děti postupně vybíjely energii na oblíbeném skákacím hradu. Pro dospělé i pro děti byla připravena ukázka Hoopingu. Pro doplnění ztrát tekutin a energie bylo nachystáno občerstvení ve stáncích.

V červenci jsme si jeli odpočinout s rodinami na první společný víkend do Hotelu Horník, v obci Tři Studně u Nového města na Moravě. Akci jsme naplánovali i jako poděkování našim manželkám za velkou trpělivost při větě  „musím do hasičárny“. Detaily si necháme pro sebe, ale akci chceme letos zopakovat.

23. srpna se v Davli uskutečnila odložená návštěva kardinála Dominika Duky u příležitosti oslav vysvěcení kaple Nanebevzetí Panny Marie v Davli a otevření muzea a klubovny Vltavanu Davle. Aktivně jsme se do příprav zapojili a šli průvodem.

V srpnu jsme podruhé pořádali koncert skupiny Brutus. Příprava na koncert nebyla tak náročná jako v loňském roce, kdy jsme netušili, do čeho vlastně jdeme. Naštěstí „nesněžilo“ jako v roce 2012, takže krásné počasí a příjemní účastníci koncertu, udělali z této akce nezapomenutelný zážitek. Poděkování patří vedení Slavoje Davle, městysi Davle a všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám tento koncert zorganizovat.

7. září jsme zorganizovali další ročník soutěže o putovní pohár starosty OSH Praha – Západ. Soutěž je to specifická, jelikož probíhá podle „starých pravidel“. Soutěž navštívily dvě družstva žen a pět družstev mužů. Počasí bylo výtečné a dobrá nálada vydržela po celou dobu soutěže. Z hlediska sportovního musím za naše družstvo říct, že jsme se snažili, ale pohár jsme nezískali. Řekněme to narovinu, nedařilo se nám a byli jsme poslední. Přesto bych rád poděkoval všem zúčastněným hasičům za dobrou přípravu.

Odpoledne jsme vyrazili čistit studny do ulice Pikovická na žádost Sdružení Osadníků Sázavské Údolí. Při rozborech vody ze studní chatařů a trvale bydlících obyvatel bylo zjištěno, že voda stále nevyhovuje jako zdroj pitné vody. Během odpoledne jsme podle připraveného seznamu odsáli pomocí čerpadel na dvacet studní a rozdali jsme dezinfekční prostředky. Snad se naše pomoc projevila v lepší kvalitě vody ve studních.

V říjnu a listopadu proběhli brigády na úklid a péči o svěřenou techniku. Vůbec byl podzim nadmíru klidný, takže jsem se pokusil prosinec hasičům trochu zpestřit a díky laskavosti ředitele značek Renault a Dacia pana Zdeňka Grunta jsme dostali do Davle k měsíčnímu testování nového Dustera 2014. Projeli jsme celý rajón a nenašli místo, kam bychom se nedostali.

Na konci roku (20. – 29. prosince) jsme uspořádali výstavu betlémů „Vánoční čas“, kterou kompletně připravil František Fiala a Vladimír Macků. Výstavu navštívily děti z mateřské a základní školy a více než 100 dalších návštěvníků.

Rok to byl opět pestrý, členové SDH Davle odpracovali pro sbor a obec v roce 2013 „osmsetšedesáttři“ hodin.

Na závěr vám přeji hodně štěstí a zdraví do roku 2014 a příjemně prožitý večer zde v Davli.

NAZDAR!

Mgr. Jaromír Němec, starosta SDH Davle

Příspěvek byl publikován v rubrice Výroční valné hromady a jeho autorem je PPZ840. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.