Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů Davle

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v r. 1887 a v roce 2012 oslavil 125 let založení. Tenkrát v r.1887 na návrh místních občanů byl v hostinci u Dvořáků v měsíci lednu založen hasičský sbor. Již v srpnu téhož roku byly předloženy stanovy ke schválení tehdejšímu místodržitelství. První valná hromada se konala téhož roku za přítomnosti 28. členů.

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ BYLI MÍSTNÍ OBČANÉ:

  1. Josef Dyk – farář
  2. František Opatrný – řídící učitel
  3. Josef Liška – statkář
  4. Šimon Rezek – obchodník
  5. Sigmund Karpeles – obchodník
  6. Jakub Karpeles – obchodník
  7. Šimon Karpeles – nájemce dvora
  8. Michal Seidl – obchodník

 

Sbor při založení čítal 8.členů zakládajících, 25 činných, 23 přispívajících. Sbor dostal do užívání ruční tříkolovou stříkačku firmy Smekal a přistoupil     k hasičské jednotě Proud se sídlem ve Slapech.     Již od začátku svého založení sbor se účastnil hašení požárů v obci a blízkém okolí. Členové sboru se účastnili společenského života v obci a to konáním hasičského bálu a pořádáním veřejného vystoupení. Postupem doby sbor získal v r.1935 od firmy Stratílek z Vysokého Mýta motorovou stříkačku, která je do současné doby v držení hasičského sboru. V roce 2012 jsme ji za přispění Středočeského kraje kompletně zrekonstruovali.

K oslavám svého trvání vydal sbor publikace o své činnosti a to k 60. Letům, 100 letům a  k 110 letům. V r.1950 si sbor pořídil hasičskou zástavu, kterou v r. 1996 renovoval. Při prozkoumáni archivu byly objeveny zápisy z výborových schůzí od r.1897 až do r.1912, které se podařilo svázat a tak vytvořit kroniku o životě sboru od jeho založení.
V současné době má sbor 67. členů.

 

KRONIKA SBORU

 

hasici 100 letKronika 100 let SDH Davle hasici zapisy schuzi 1887-1912Zápisy ze schůzí SDH Davle 1887-1912 seznam hasici 1887-1929Seznam SDH Davle 1887-1929