Zásah: Požár rodinného domu Měchenice 18.11.2016

Požární hlásič oznámil detekci zakouření v rodinném domě v Měchenicích a zásahové jednotky byly vyslány aby prozkoumali situaci možného reálného požáru v rodinném domě v Měchenicích. Po příjezdu majitele objektu došlo k uhašení zárodku požáru, který vznikl žhavým popelem umístěným v hořlavém obalu. Myslím že požární hlásič v tomto případě zachránil celý objekt aniž by došlo k nějakým větším hmotným škodám. Zato nerozvážnost, která málem způsobila požár je v tomto ukázkovém příkladu opravdu k zamyšlení.

Zasahující hasičské sbory : SDH Davle (Václav Nepraš, Radovan Loužecký, Jiří Klusoň, Jaromír Němec, Zdeněk Hromádka), SDH Sloup (Alexander Sedláček, Pavel Liška, David Liška) , HZS Jílové u Prahy.

Zásah: Požár střechy rodinného domu Měchenice 17.11.2016

Požár střechy rodinného domu – od spalinových cest došlo k zapálení hořlavého materiálu kolem komína rodinného domu v Měchenicích Na vyhlídce. Oheň byl uhašen v zárodku a hořlavý materiál kolem komína odstraněn tak, aby nedošlo k opětnému zažehnuti.

Zasahující hasičské sbory : SDH Davle (Václav Nepraš, Josef Petrák), SDH Sloup (Alexander Sedláček, Pavel Liška, David Liška, Jan Chrastil, Michal Zrno) , HZS Jílové u Prahy, SDH Štěchovice, SDH Masečín

Zásah: Požár chaty Davle, Libřice 19. 4. 2016

V úterý 19. 4. v 18:30 jsme byli povoláni k hašení chaty v Davli. Požár byl z daleka viditelný a intenzivní. Po příjezdu na místo zde zasahovala jednotka z Jílového. Pomáhali jsme s dohašováním a dopravou vody.

Zásahová jednotka Davle – družstvo Davle a Sloup

Další jednotky : HZS Jílové u Prahy, HZS Radotín, SDH Štěchovice, Záchranáři (jedna popálená osoba).

Požár firmy Davelo 21. 4. 2014

Po dlouhém období, kdy jsme neměli zásah, nás v pět ráno vzbudil poplach. Byl nám nahlášen požár průmyslového objektu ve Hvozdnici. Vyrazili jsme v nepočetném stavu k požáru a pomohli s jeho hašením za použití dýchacích přístrojů. Na místě bylo několik jednotek – HZS Jílové u Prahy, Dobříš a dobrovolní hasiči z Hvozdnice, Sloupu, Davle, Nové Vsi pod Pleší, Mníšku pod Brdy, Jílového u Prahy, Masečína, Štěchovic. Požár se podařilo během dvou hodin dostat pod kontrolu, další dvě hodiny pak probíhalo vyhledávání ohnisek požáru a dohašování. Pravděpodobnou příčinou bylo zahoření od pilinového kotle.
Velikonoční ráno jsme tímto strávili ochranou majetku druhých, ale pomlázku jsme naštěstí stihli.


Jaromír Němec

Zásah: Požár popelnice u základní školy 29. 1. 2014

Prvním letošním výjezdem zásahové jednotky byla doutnající popelnice. Od zbytků žhavého popela zahořel zbytek molitanu. Popelnice byla studená, ale obtěžovala zápachem. Přijeli hasiči z Jílového, ale popelnice byla již uhašena panem školníkem. Hasiči Davle již byli na místě. Vzápětí dojela Policie z Hradištka a Hasiči ze Sloupu.
Hořící popelnici nahlásil neznámý občan.
Poprvé jsme vyzkoušeli nahlášení požáru prostřednictvím FIREPORTU a musíme uznat, že proti stávajícímu Kangu byli SMS rozeslány místo dosavadních tří minut za pouhé 3 vteřiny.

 

Povodně v Davli (červen 2013)

Jak už jsme asi všichni postřehli, bohužel byla i naše obec zasažena letošními povodněmi, které vznikly důsledkem několika denních dešťů přes celé území Čech. Vše u nás začalo v neděli ráno 2.června, kdy byly nahlášeny problémy ohledně zatopení z důvodů přívalových vod což se týkalo hlavně údolí Záhořanského potoka, zatopení autoservisu, Kiliána a také rozvodnění potoku v Kejsíři. Po několika ranních záchranných akcích jsme se po obědě dohodli na dalším společném postup s našimi kolegy ze Sloupu, s kterými jsme společně zvládali všechny nástrahy ( jsme prostě silný tým ! )

Tento den byly před námi dva důležité úkoly postavit protipovodňovou zeď u nové přístavby mateřské školky v Davli a naplnit pískem veškeré pytle pro budoucí protipovodňové zátarasy, které se budou hodit později podle povodňové situace. Samozřejmě velikou výzvou pro nás byla stavba protipovodňové stěny, kterou v podstatě nikdo z nás ještě pořádně ani neviděl, natož jí stavěl (cvičení na výstavbu mělo proběhnout v průběhu července), aby samozřejmně byla plně funkční. Svezli jsme veškerý materiál potřebný ke stavbě a pustili se s nadšením do její výstavby. Práce se trochu komplikovala, tím že jsme neměli dostatek informací ohledně umístění betonových patek a způsobu výstavby stěny, Bohužel manuál nebyl nikde k dispozici a tak jsme zapnuli naše chytré hlavy a sestavili svůj vlastní postupy. Nakonec se stěna zjevila ve své kráse – pevná, voděodolná a plně funkční, to jsme samozřejmně otestovali později i v reálném provozu. Pak jsme zabedninli spodní okna školky protipovodňovými kryty, u kterých jsme trochu pochybovali o její protipovodňové funkci. Důvod byl velice jasný mezi rámy a stěnou se nam objevili až pěticentimetrové mezery, a proto jsme zvolili způsob utěsnění montážní pěnou. A jelikož se objevili i plné pytle s pískem plněné „dětskými“ lopatkami, mohli jsme prohlásit, že jsme na příchod velké vody připraveni.

20130602_191326

20130602_17081920130602_19123120130602_191404

Večer se stanovili hlídky, které měli za úkol hlídat stav hladiny řeky a v případě potřeby by se nainstalovali čerpadla a začala odčerpávat voda. Netrvalo to ani dlouho a hladina vody se poměrně rychle zvedla a začala se valit na zahradu školky. Do půlnoci bylo na zahradě jezero a s tím se začali objevovat neočekávané události. Stěna od souseda mateřské školky, jak se ukázalo, neměla s chováním protipovodňové zábrany nic společného a skrze ní se nám začalo zaplavovat levé křídlo budovy a voda se začala prodírat do budovy. Když jsme zjistili tento nepříjemný fakt, okamžitě jsme začali instalovat čerpadlo a začali odčerpávat vodu, která se prolila ze sousední zahrady. Bohužel jak jsme po chvíli zjistili, že přítok vody byl silnější než naše čerpadlo a proto zasáhli profesionální hasiči z jednotky Vysočina (Havl.Brod a Ždár n.Sázavou). Tito hoši nám byli silnou oporou v zádech a s jejich pomocí jsme statečně čelili tomuto vodnímu živlu. Je pravda, že jsme zatoužili občas mít i takovou techniku jako měli oni, ale to asi zůstane pouze naším tajným přáním.

20130603_101237
Po vyřešení této nepříjemné situace se začali objevovat další nepříjemnosti, jak to v těchto kritických chvílích bývá. Budovu a blízké okolí nám začala zaplavovat voda z kanálů a vnitřní kanalizace, proto bylo nutné dodat další čerpadla. Při řešení této nepříjemnosti se zjevil šikovný potapěč Ruda, který přivezl výkonné ponorné čerpadlo, které si hravě poradilo s odčerpaním vody z venkovního kanálu. Aby toho nebylo málo zjistili jsme, že některé části povodňových zábran začali protékat a tím se voda začala dostávat za zábrany a tím i do nové části školky. Naštěstí po dostatečném dotažením zábran se průtok vody minimalizoval a zbytková voda se začala odčerpávat malým ponorným čerpadlem.
Dalším nemilým a nemalým překvapením se nám začal objevovat průsak vody do spodní místnosti, kde se začala objevovat spodní voda a bohužel nebylo možné jí žádným způsobem zastavit a tak na řadu přišli hrabla a voda se z místnosti musel odčerpat, aby nedošlo k její zaplavení. Toto byly v krátkosti vyjmenovány veškeré problémy vzniklé v budově mateřské školky a řešené za provozu.

20130603_084600
Během noci proběhla evakuace osob, u kterých hrozilo zaplavení jejich domů. Tyto občené byli ubytováni v objektu základní školy, aby přečkali nutnou dobu v bezpečí. Vody stále přibývalo a všichni sledovali zprávy a webové stránky informující o valícím se nebezpečí z jihu a ze všech přítoků Vltavy. Každý večer se stanovili hlídky, které byly připraveni zasáhnout v případě dalších komplikací. Během následující doby se hlídal stav rostoucí hladiny v řece a následné předpovědi o jejím budoucím nárůstu.

20130603_10131720130603_134028

Také je potřeba ocenit množství dobrovolníků, kteří nám pomáhali nahradit členy jednotek, jež nepřetržitě sloužili a hlídkovali. Další důležitou pomocí byli dobrovolníci, kteří zajišťovali ostatní důležité práce, které byly potřebné pro ochranu obydlí a osob v obci. Osobně musím vyzdvihnout zajištění občerstvení a dodávku potřebného materiálu všem, kteří byli odříznuti vyšším stavem vody a samozřejmně ocenit všechny ostatní, kteří se podíleli na zvládnutí kritických chvil během povodní.

20130603_13401220130603_134744

Po třech dnech jsme se dočkali končně dobré zprávy, že řeka kulminuje a tím hladina už  bude pouze klesat. Toto nám potvrdilo i slunečné počasí, které se nám zjevilo a povzbudilo do dalších dnů, kdy bude potřeba likvidovat následky povodní. Následně byla odvezena poslední čerpadla a zaměstnankyně školky začaly pomalu připravovat budovu alespoň na omezený provoz. Poté co opadla voda na zahradě školky byla provedena očista zahradních atrakcí, skluzavek a dalších dětských radovánek. Dále jsme provedli očistu komunikací v obci, jež byly zasažena a zaplavena vrstvou bahna. Tady jsme byli posíleny o naše spřátelené jednotky z Netvořic, Bratřínova, Bojanovic, Velké Lečice a Hvozdnice, kterým děkujeme za pomoc. Už pouze zbývalo odčerpat vodu ze zatopených sklepů a znečišťěných studní a ostatní špínu už smeje čas, takže až si budeme užívat léta budeme jenom vzpomínat na povodňové zážitky, které nám zůstanou.

Na závěr by jsme chtěli poděkovat velitelům jednotek a vedení obce, především našemu starostovi, jež se opravdu naplno věnoval všem důležitým problémům, které z této krizové situace vznikly.

Na závěr několik akčních fotek z letošních a doufejme posledních povodní v tomto roce http://hasicidavle.rajce.idnes.cz/Povoden_Davle_4.6.2013/

Venca