Zpráva starosty za rok 2013

Na praporu hrdě nosíme Vlasti zdar, ohni zmar, ale slovo VLAST dnes již slyšíme málokdy, na rozdíl od ohně. Přitom to jsou slova, za které generace našich předků položili i životy (ve Velké válce 62 občanů, ve Druhé válce sedm, nemluvě o vyhlazení davelských rodin v koncentračních táborech, kde zahynuli i členové našeho sboru.). Je to pojem, který vyjadřuje určitý ideál, cestu ke společnému cíli a chuť pracovat ve veřejném prostoru.

A můžeme si s hrdostí říct, že hasiči vstupují do veřejného prostoru často – pomáhají bližním, vedou k hasičským a sportovním ideálům mládež, organizují společenský život v obcích a někteří sedí i jejich v zastupitelstvech.

Proto bychom rádi zahájili naši výroční schůzi státní hymnou, abychom vzdali hold vlasti a hasičské práci.

Nyní bych Vás rád seznámil s činností našeho sboru za uplynulý rok 2013.
Náš hasičský rok začíná vždy návštěvami okolních sborů na přelomu roku.

Naši zástupci se zúčastnili výročních valných hromad okolních hasičských sborů – Hvozdnice, Bratřínova, Bojanovic, Sloupu a krátké schůze našeho okrsku při valné hromadě SDH Sloup ve Hvozdnici.

V lednu 2013 jsme již potřetí připravili kluziště 20x12m na hřišti. Musí se sestavit mantinely a kluziště pravidelně kropit, aby vznikl kvalitní led. Na hřiště chodíme každý den večer po práci, pokud mrzne. V pátek 25. a sobotu 26. ledna teploměr ukazoval až -13 °C. Při tak nízkých teplotách se dá kluziště pokropit i několikrát za noc. Takže je to práce náročná a zabere spoustu času. Chtěli bychom tímto opět poděkovat svým partnerkám, že nám večírky na hřišti s přípravou ledu trpí. Také děkujeme Městysy Davle za podporu a zakoupení kvalitního vybavení, které je na přípravu kluziště potřeba. Jsme přesvědčeni, že naše snaha potěšila spoustu dětí a nejen je! Odehrávala se zde i tělesná výchova základní školy. Počasí příliš nepřálo, takže ledová plocha vydržela pouze osm dní.

Druhého února jsme uspořádali výroční naši valnou hromadou a tradiční hasičský zábavu. K poslechu a tanci hrála kapela Diamonds n’ Rust. Účast byla výborná a zábava končila nad ránem.

V březnu se sešel kompletní sbor na celodenní brigádu, kdy jsme vykáceli zarůstající a nevyužitou plochu pod hřištěm, kde městys následně vybudoval odstavné stání 30 automobilů.

V sobotu 20. dubna proběhl tradiční davelský karneval, který pořádal městys Davle společně

s občanským sdružením Daveláček. Hasiči pomohli této s přípravou akce.

Naší nejoblíbenější akcí je pálení čarodějnic. Pochopitelně předchází ji brigáda na opatření dřeva z obecního, stavění hranice, příprava občerstvení a výroba čarodějnice. Tu má vždy na starosti Pepa Zápotocký. Nebyl to lehký úkol, protože čarodějnicí motorkářkou model 2012 nasadil laťku hodně vysoko, takže holka musela létat. Čarodějnice letící na rogalu byla skvělá, důkazem byly užaslé pohledy 120 dětí, které si tento večer výborně užily. Chceme tím poděkovat našim sponzorům – Ohňostroje Krupička, Řeznictví a Uzenářství Dolejší a městysy Davle.

Sobota 11. května byla pro nás tzv. soutěžním dnem. V dopoledních hodinách jsme se zúčastnili okrskového kola požárního útoku ve Štěchovicích. Bohužel po velmi špatném výkonu jsme skončili na 8. místě. Ve večerních hodinách jsme jeli na noční útočení do Sloupu.

Po ranním „tréninku“ ve Štěchovicích se nám podařilo s naší stařičkou mašinou dosáhnout času 30.55 s. Ve veliké konkurenci 12 družstev kategorie PS 12 jsme dosáhli na krásné 6. místo. Chtěli bychom pochválit naše sloupecké bratry, že se jim podařilo dobře zorganizovat tak velkou akci, jako je noční útočení, kde soutěžilo 33 družstev.

V květnu oslavil životní jubileum náš dlouholetý člen pan Vladimíru Macků, který stále s námi drží a neustále nás zdravě upomíná. Tímto mu chceme ještě jednou poděkovat za aktivní činnost ve sboru.

Prvního června Davle zažila další velkou povodeň. Musím zde vyzdvihnout práci naší zásahové jednotky, nemyslím zde jen družstvo Davle, ale celou jednotku, která pracovala jako jeden muž, aby následky povodní byly co nejmenší. Jsem rád, že se nikomu nic nestalo. Vše v rámci možností fungovalo. Je nutné zdůraznit, že již týden po povodních byla Davle v podstatě uklizená.

O průběhu prací při povodních jsme slovem Václava Nepraše a fotografiemi Michala Tobiáška obsáhle informovali na našich stránkách www.hasicidavle.cz.

Ale rádi bychom ještě jednou poděkovali za pomoc při povodních hasičům z: Hvozdnice, Bojanovic, Bratřínova, Velké Lečice, Netvořic, Chrudimy, HZS Vysočina – stanice Havlíčkův Brod, HZS Středočeského kraje – stanice Jílové u Prahy a Policii české republiky.

Velké poděkování patří i dobrovolníkům, kteří nabízeli svou pomoc, účastnili se plnění pytlů pískem a jejich distribuce a zejména stěhování školky.

Dále děkujeme firmám, které ocenily nasazení příslušníků HZS a SDH při povodních, se kterými se Davle potýká již celý týden a nabídly občerstvení a nápoje pro zasahující hasiče a dobrovolníky. Jedná se o firmy: Řeznictví a uzenářství u Dolejších, Řecká taverna Thessaloniki, PIZZERIA GRADO, Bendova restaurace, Hotel V Pivovaře a Bistro Sport, Na Javorce 182, Davle

Poděkování patří firmám a organizacím, které dodaly humanitární pomoc pro postižené povodněmi a materiálně či technikou pomohli Davli. ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Oblastní spolek Českého Červeného kříže Praha 1, SKANSKA a.s., LÉKÁRNA U KOTVY, KOSMETIKA CAPRI spol. s r.o., Sportovní hala Davle, Autodoprava a servis Radovan Loužecký a Zemní práce Petr Liška. Děkujeme.

15. června jsme byli jedním z pomocníků při Dětském dnu, který uspořádal Daveláček ve spolupráci s Městysem Davle, námi a TJ Slavoj Davle. Dětského dne se letos zúčastnilo přes 300 účastníků, z toho 113 dětí! Byla připravena spousta odměn a soutěží na stanovištích, ve kterých měli všichni šanci vyzkoušet svoje dovednosti. Během plnění úkolů si zvídavé děti prohlížely policejní vůz – Policie ČR a hasičský vůz – SDH Davle. Mohli jste vidět ukázku neuvěřitelných kousků radiově řízených modelů aut pana Františka Keyře. Starší děti prověřily sílu při šplhání po laně do svahu. Menší děti soutěžily v kreslení křídami. Zpěváčci dostali prostor v pěvecké soutěži. Malé děti postupně vybíjely energii na oblíbeném skákacím hradu. Pro dospělé i pro děti byla připravena ukázka Hoopingu. Pro doplnění ztrát tekutin a energie bylo nachystáno občerstvení ve stáncích.

V červenci jsme si jeli odpočinout s rodinami na první společný víkend do Hotelu Horník, v obci Tři Studně u Nového města na Moravě. Akci jsme naplánovali i jako poděkování našim manželkám za velkou trpělivost při větě  „musím do hasičárny“. Detaily si necháme pro sebe, ale akci chceme letos zopakovat.

23. srpna se v Davli uskutečnila odložená návštěva kardinála Dominika Duky u příležitosti oslav vysvěcení kaple Nanebevzetí Panny Marie v Davli a otevření muzea a klubovny Vltavanu Davle. Aktivně jsme se do příprav zapojili a šli průvodem.

V srpnu jsme podruhé pořádali koncert skupiny Brutus. Příprava na koncert nebyla tak náročná jako v loňském roce, kdy jsme netušili, do čeho vlastně jdeme. Naštěstí „nesněžilo“ jako v roce 2012, takže krásné počasí a příjemní účastníci koncertu, udělali z této akce nezapomenutelný zážitek. Poděkování patří vedení Slavoje Davle, městysi Davle a všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám tento koncert zorganizovat.

7. září jsme zorganizovali další ročník soutěže o putovní pohár starosty OSH Praha – Západ. Soutěž je to specifická, jelikož probíhá podle „starých pravidel“. Soutěž navštívily dvě družstva žen a pět družstev mužů. Počasí bylo výtečné a dobrá nálada vydržela po celou dobu soutěže. Z hlediska sportovního musím za naše družstvo říct, že jsme se snažili, ale pohár jsme nezískali. Řekněme to narovinu, nedařilo se nám a byli jsme poslední. Přesto bych rád poděkoval všem zúčastněným hasičům za dobrou přípravu.

Odpoledne jsme vyrazili čistit studny do ulice Pikovická na žádost Sdružení Osadníků Sázavské Údolí. Při rozborech vody ze studní chatařů a trvale bydlících obyvatel bylo zjištěno, že voda stále nevyhovuje jako zdroj pitné vody. Během odpoledne jsme podle připraveného seznamu odsáli pomocí čerpadel na dvacet studní a rozdali jsme dezinfekční prostředky. Snad se naše pomoc projevila v lepší kvalitě vody ve studních.

V říjnu a listopadu proběhli brigády na úklid a péči o svěřenou techniku. Vůbec byl podzim nadmíru klidný, takže jsem se pokusil prosinec hasičům trochu zpestřit a díky laskavosti ředitele značek Renault a Dacia pana Zdeňka Grunta jsme dostali do Davle k měsíčnímu testování nového Dustera 2014. Projeli jsme celý rajón a nenašli místo, kam bychom se nedostali.

Na konci roku (20. – 29. prosince) jsme uspořádali výstavu betlémů „Vánoční čas“, kterou kompletně připravil František Fiala a Vladimír Macků. Výstavu navštívily děti z mateřské a základní školy a více než 100 dalších návštěvníků.

Rok to byl opět pestrý, členové SDH Davle odpracovali pro sbor a obec v roce 2013 „osmsetšedesáttři“ hodin.

Na závěr vám přeji hodně štěstí a zdraví do roku 2014 a příjemně prožitý večer zde v Davli.

NAZDAR!

Mgr. Jaromír Němec, starosta SDH Davle

Výroční valná hromada a hasičský ples v Davli

Jako každoročně budeme opět bilancovat, hodnotit a vytyčovat nové cíle na letošní rok a na závěr se i bavit. Tímto jste srdečně zvány na Výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů obce Davle v sobotu 1.2.2014 od 17:30 hodin v sálu hotelu „V pivovaře“.pozvanka_2014_mPo ukončení Valné hromady neodcházejte a pojďte se s námi a se svými přáteli pobavit na tradiční Hasičský ples, kde zahraje k tanci i k poslechu kapela Blue Moon Band ( o repertoáru a úspěších kapely se můžete dočíst zde http://www.bluemoonband.cz/). Ples začíná od 20:00 hodin a bude pokračovat až do ranních hodin, takže neváhejta a přijďte si zatancovat v rytmu kapely BLUE MOON BAND.

ples_2014_m

Zpráva starosty za rok 2012

Dobrý večer vážení hosté, sestry a bratři, vítejte na výroční valné hromadě SDH Davle za rok 2012.

Rád bych Vás seznámil s činností našeho sboru za rok 2012 a leden 2013. Hasičský rok jsme zahájili 21. ledna Valnou hromadou v Bistru Sport, kde jsme si schválili si plán činnosti.

Druhou sobotu v únoru proběhl tradiční hasičský ples ve společenském sále Hotelu Pivovar. K poslechu a tanci hrála kapela Dominanta. Počasí nám nepřálo, jelikož byly silné mrazy (-25°C) a opravdu jsme se báli, zda se nám podaří sál vytopit, aby návštěvníkům nebyla zima. Podle ohlasů se to podařilo. Účast byla výborná.

10. března jsme se zúčastnili Velitelského dne, který pořádal Hasičský záchranný sbor v Jílovém u Prahy, kde jsme byli seznámeni s novinkami požární ochrany v hasebním obvodu, organizačními záležitostmi a připomínkami okolních jednotek.

V ten samý den proběhla tradiční akce, kterou pořádají hasiči Davle s městysem Davle a Ivetou Nejtkovou, maškarní karneval pro děti.  Společenský sál se naplnil dětmi s překrásnými maskami. Pro děti jsme si připravili několik soutěží a motivem celého karnevalu byly Teletubbies. Děti i jejich doprovod pomohly ke zdárnému průběhu karnevalu. Podle spokojených tváří dětí věříme, že strávily příjemné odpoledne. Velké poděkování patří všem sponzorům, bez jejichž podpory bychom nemohli poskytnout kvalitní ceny.

Aby toho tento den nebylo málo, pokračovali jsme Josefskou zábavou, kterou jsme ukončili plesovou sezonu v Davli. K tanci a poslechu hrála skupina Galaxis.

Koncem března, při přebírání protipovodňové stěny u nové školky jsme byli seznámeni, jak se protipovodňová stěna staví.

Na počátku dubna se členové zásahové jednotky zúčastnili pravidelného cvičení nositelů dýchací techniky.

30. dubna jsme opět uspořádali oslavu pálení čarodějnic v parku v Davli. Davelské děti měly přichystán lampion štěstí a buřt zdarma. Tímto děkujeme tradičním sponzorům Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s.r.o. a OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o. Podporu poskytl i městys Davle pronájmem mobilního WC.

Hranice byla opět o kus větší než loňský rok a na vatře seděla krásná čarodějnice na tříkolce. Počasí nám přálo, byl krásný a teplý den. Do parku přišlo více než sto dětí s doprovodem. Děti si po příchodu opekly na malém ohni večeři a využily park ke hraní. Bohužel slíbený kolotoč nedorazil, respektive dorazil s příchodem tmy, což už nemělo žádný význam. Po setmění byla hranice zapálena a hromadně jsme vypustili lampiony štěstí.

5. května proběhla soutěž v požárním sportu ve Hvozdnici. V rámci prvního kola soutěže Požární sport 2012 v okrese Praha – západ jsme se umístili na pátém místě s časem 36,06 sekundy. Do dalších bojů jsme tak nepostoupili, přesto celý útok proběhl bez chyb a ve vysokém tempu. Byla znát vysoká úroveň a snaha dosáhnout úspěchů i na sportovním poli. Abychom byli konkurenceschopní, provedla firma Radovan Loužecký opravu stroje. I nadále je naše „mašina“ poslední neupravovaná v celém kraji. Proto je často zapůjčována na ukázky a dětské soutěže.

V odpoledních hodinách tohoto dne proběhla mše svatá k svátku sv. Floriána, patrona všech hasičů, v Bratřínově. Součástí byl krátký průvod po návsi, kde jsme šli v čele s naším praporem. Přesně ve čtyři hodiny začal na návsi sloužit mši svatou štěchovický farář pan Pavel Debek. Během mše upozornil na potřebnost a důležitost hasičské práce a posvětil bratřínovským novou stříkačku pořízenou díky štědrosti jejich členů a sponzorů. Tímto děkujeme bratřínovským za důstojnou oslavu našeho patrona.

V sobotu 26. května jsme se zúčastnili V. ročníku nočního útočení v JZD, který pořádá SDH Sloup. Počasí pořadatelům přálo, občerstvení bylo letos dostatek. Celá akce vypukla přibližně v půl desáté. Sportovní nasazení všech bylo vysoké. Po druhé hodině noční bylo dobojováno.

2. června jsme zajišťovali jedno stanoviště na Dni dětí na fotbalovém hřišti v Davli. Měli jsme na starost stříkání na terč, což se dětem líbilo a nezřídka obraceli stříkačky proti sobě či dospělým.

Dne 16. června 2012 proběhly na hřišti TJ Slavoj Davle oslavy 125 let založení našeho sboru.

Velké poděkování za účast na našich oslavách patří starostovi městyse Davle Jiřímu Prokůpkovi, starostce obce Měchenice Kateřině Gavlasové, ppor. Miroslavu Českému – veliteli stanice Jílové u Prahy, hasičům a hasičkám z Bratřínova, Sloupu, Senešnice, Bojova a Hvozdnice, spolku Vltavan a TJ Slavoj Davle, Policii ČR – Obvodní oddělení Hradištko a zejména veřejnosti z Davle a okolí.

Program oslav proběhl podle našich představ a počasí bylo bez chybičky. Uspořádali jsme dopolední soutěž pro zúčastněné sbory, instalovali výstavu k založení sboru a ukázali historickou techniku, kterou sbor vlastní i koňskou stříkačku kamarádů ze Senešnice. Ocenili jsme členy našeho sboru – Vladimíra Macků a Františka Fialu – za příkladnou práci a Jana Mlejnského za zmaření požáru.

Odpoledne proběhl průvod Davlí s položením věnce u pomníku obětí světových válek. Průvod byl důstojný s hojnou účastí. Všichni jsme ocenili uzavření silnice II/102 policií Hradištko, což poskytlo klid a nevšední pohled na Davli.

Následovala taneční zábava za doprovodu kapely Kudrnáči a v podvečer jsme s přáteli ze Senešnice a Sloupu předvedli ukázky požárních útoků od „pravěku“ do podoby „moderního požárního sportu“.

Pak převzala otěže zábavy kapela Galaxis. S nástupem tmy nám městys Davle přichystal poděkování v podobě ohňostroje. Zábava končila nad ránem. Všem zúčastněným hasičům děkuji za účast a přípravu a oslavu nejstaršího spolku městyse Davle.

V pátek 31. srpna jsme uspořádali další velkou akci koncert bigbeatové kapely Brutus. Nebylo to nic jednoduchého, jen zajištění termínu bylo nutné domluvit s ročním předstihem. Před davelským koncertem jsme se byli podívat na jejich vystoupení, abychom si udělali představu, co nás vlastně čeká.

Přípravy byly poměrně náročné, zahrnovaly zvětšení pódia a jeho zastřešení, zajištění parkování pro návštěvníky, zabezpečení a postavení stanů a v neposlední řadě zajištění občerstvení.

Největší strach jsme měli, a jak se nakonec ukázalo oprávněně, z počasí. Jediné, co nám v ten den počasí nenachystalo, byl příval sněhu. Byla zima, den před koncertem začalo pršet a déšť ustal až těsně před začátkem koncertu a velkou měrou se podepsal na návštěvnosti.

Nejvíce nás zklamalo, že na koncert nepřišlo více místních. Koncert kapely Brutus je opět naplánován na konec prázdnin.

Poděkovat musíme Slavoji za propůjčení prostor k uspořádání koncertu, Vltavanu za pronájem stolů a všem, kteří se na organizaci podíleli.

Dne 8. září 2012 jsme pořádali jedenáctý ročník soutěže O putovní pohár starosty Okresního sdružení hasičů Praha-západ. Akce se uskutečnila v Davli na fotbalovém hřišti. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů a 2 družstva žen.

Dne 20. října jsme se opět sešli v aleji při polní cestě Davle – Měchenice, kde hasiči drží patronát nad vysazenými stromy. Na programu byla údržba aleje a drakiáda, kterou pořádala kulturní komise městyse. Na místě se sešla většina lidí z Davle a Měchenic, kteří si zde vysadili „Svůj“ strom a mnoho rodin s dětmi, kteří přišli pouštět draka. Údržba spočívala v převázání stromů, aby nám rostly v požadované přímce a opravě dřevěných vzpěr. Ke kůlům byly osazeny tabulky se jmény lidí, kteří si strom zasadili. Zároveň probíhala drakiáda, bohužel letos nám počasí nepřálo, vítr byl velmi slabý a tak roli tahounů draků převzali přítomní tatínkové. Naštěstí kulturní komise připravila doprovodný program soutěží o drobné ceny, takže zábava byla pro děti připravena. Hasiči a městys Davle připravil malé občerstvení – čaj a buřty, které si děti mohly opéci na otevřeném ohni.

V lednu tohoto roku jsme již potřetí připravili na hřišti kluziště. Kluziště má rozměry 16 x 8m. Pokud mrzne, chodíme na hřiště každý den večer po práci. V pátek 25. a sobotu 26. ledna teploměr ukazoval až -13°C. Při tak nízkých teplotách se dá kluziště pokropit i několikrát za noc. Takže nejenom, že je to práce náročná, ale také zabere spoustu času. Chtěli bychom tímto poděkovat svým partnerkám za jejich shovívavost a podporu. Také děkujeme Městysu Davle za podporu a zakoupení kvalitního vybavení, které je na přípravu kluziště potřeba. Bohužel přišla počátkem minulého týdne obleva. Pokud nám únor bude přát, pokusíme se led opět připravit.

V tomto roce se nám ještě podařilo získat dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 40 000 Kč.

Z dotace od Středočeského kraje jsme opravili historickou stříkačku DS16 Stratílek z roku 1935 o výkonu 35HP a výtlaku čerpadla 1300 litrů za minutu. V našem sboru vykonala třicetičtyř letou službu, tj. sloužila až do roku 1969. Po opravě bude sloužit stříkačka k prezentaci sboru a tím i prezentaci poskytovatele dotace na opravu. Opraveného stratílka jsme představili během oslav 125 let.  Celkové náklady na rekonstrukci přesáhly 50 tisíc Kč.

Kromě kulturních akcí, jsme pečovali i o vybavení sboru a zásahové jednotky.

Dohromady jsme na těchto akcích strávili 830 hodin ze svého volného času pro sbor, kulturní život a Městys Davle.

Sbor má též nové webové stránky – hasicidavle.cz, které prošli testovacím provozem a budou sloužit k prezentaci sboru.

Na závěr přeji všem hodně štěstí a zdraví do roku 2013 a příjemně prožitý večer zde v Davli.

NAZDAR!

Mgr. Jaromír Němec, starosta sboru

Zpráva velitele zásahové jednotky za rok 2012

Dobrý večer, rád bych vás seznámil se zprávou velitele zásahové jednotky.

V roce 2012 jsme vyjeli celkem k 13 zásahům. Z pohledu dlouhodobé statistiky byl letošní rok na zásahy nadprůměrný.

Prvnímu zásahu, k dřevníku u chaty na Petrově, jsme byli povoláni dne 30. ledna v 22:59. Po příjezdu na místo zasahovala jednotka z Jílového, pomáhali jsme s dohašením požáru. Návrat 01:15 hod.

Druhý požár byl nahlášen 10. února v 19:30 hod na Petrov k přístavku rodinného domu. Po příjezdu na místo jsme pomáhali s hašením a vyklízením přístavku. Návrat v 22:00 hod.

Třetí výjezd byl k požáru chaty v Měchenicích. Byl to největší a komplikovaný požár tohoto roku, zasahovali jsme v počtu 4 mužů, dva muži zasahovali v dýchacích přístrojích. Hašení požáru komplikoval velký mráz a pomáhali jsme dohasit a vyklidit chatu, dále jsme zajišťovali teplé nápoje pro ostatní zasahující jednotky. Návrat v 01:00 hod.

Čtvrtý zásah byl nahlášen 26. 3. v 13:31 požár stromu v lese Na Jeřábu v pískovně. Po příjezdu na místo byl požár uhašen jednotkou z Jílového. Návrat v 13:50 hod. (Požár zpozoroval a nahlásil náš člen Zdeněk Hromádka).

2. dubna 2012 byl v 9:02 nahlášen požár stráně v Davli na Sázavě – Třešňovka. Vyjeli jsme v počtu 4 mužů. Pomáhali jsme dohašovat požár a zajišťovat dopravu vody. Návrat v 11:30 hod.

Další požár byl nahlášen 17. dubna v 16:43. Jednalo se o požár kontejneru na Zástrovské. Po příjezdu na místo jsme pomáhali s dohašováním. Návrat 18:00 hod.

21. května 18:16 hod. jsme byli povoláni k technickému zásahu odstraňování padlého stromu přes silnici před obcí Měchenice. Návrat 20:00 hod.

5 června v 15:01 byl nahlášen požár rodinného domu v ulici Sloupecká v Měchenicích. Jednalo se o druhý největší požár v tomto roce. Vyjeli jsme v počtu 4 mužů, po příjezdu již hořelo téměř celé podkroví. Pomáhali jsme s hašením s ostatními přítomnými jednotkami včetně vyklízení objektu. Návrat 19:00 hod.

Ten samý den ve 20:09 jsme byli povoláni k hašení požáru nákladního auta v areálu ve Sloupu. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka Sloup, pomáhali jsme s dohašováním požáru. Návrat 21:30 hod.

16. září ve 20:44 byla nahlášena smrtelná dopravní nehoda mezi Davlí a Štěchovicemi. K dopravní nehodě jsme vyjeli se služební „Felícií“ v počtu 2 mužů. Po příjezdu na místo již probíhalo oživování osob a zasahovala jednotka z Jílového a zdravotní zásahová služba z Davle. Ve 22:00 jsme byli odvoláni z akce.

29. září v 16:34 hod. byl nahlášen únik nebezpečných látek na komunikaci mezi Petrovem a Davlí. Jednalo se o uniklou naftu z vozidla. Po příjezdu jsme pomáhali zasypávat uniklou naftu apexem. Zásah komplikoval hustý déšť. Návrat 18:15 hod.

8. prosince v 9:52 hod. byl nahlášen požár kabiny stavebního jeřábu ve Sloupu. Po příjezdu na místo byl požár již zlikvidován. Návrat v 10:30 hod.

18. prosince 12:21 hod. byla nahlášena dopravní nehoda u Měchenického mostu. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka z Jílového a záchranáři. Návrat v 13:30 hodin.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru dobrovolných hasičů v Davli za obětavou práci a činnost v zásahové jednotce.

Dále bych chtěl poděkovat úřadu městyse Davle za podporu a financování zásahové jednotky.

Těším se na další spolupráci v letošním roce. Ohni zmar.

Macků Jiří

velitel zásahové jednotky