Brutus 2020 v Davli

Jako každoročně tak i letos budeme pořádat koncert skupiny BRUTUS na hřišti v Davli.
Přijďte se pobavit po době kulturního útlumu a podpořte svojí účastí kapelu i hasiče. Těšíme se na vás !

NABÍDKA POMOCI

!!! Důležité upozornění !!!

V součinnosti s Městysem Davle nabízíme vám a vašim rodičům – seniorům pomoc při nákupu potravin, drogerie, vyzvedávání e-receptů, možnou dovážku obědů z některé z davelských restaurací apod. Zaručujeme bezpečné předání zboží, vše proběhne za použití ochranných pomůcek.

Svá přání s námi konzultujte na tel. 603543726 (J. Holeňa) nebo kontaktujte starostu Městyse Davle (J.Prokůpek).

Vlasti zdar, koronaviru zmar!

Podpora všem profesionalům i dobrovolným pomocníkům v boji proti pandemii

Pro podporu všech švadlenek a složek IZS zajišťující pomoc při pandemii vytvořil náš člen sboru Honza Holeňa (uvidíte ho vzadu na plátně) s podporou své kolegyně z České filharmonie toto krátké video, diky.

Výroční valná hromada 2019

Na konci února tohoto roku proběhla výroční valná hromada SDH Davle, kde jsme vyhodnotili činnost našeho sboru za uplynulý rok 2019.Výroční hromady se zúčastnili hosté z místních spolků, zástupci městyse a samozřejmně sbory z našeho 9.okrsku a další hosté z okolních sborů, s kterými se většinou potkáváme na zásahové činnosti naší JSDH Davle.
Ve zprávě činnosti, kterou přečetl starosta sboru, připomenul pořádáné akce a účast na soutěžích v loňském roce. Samozřejmně byl připomenut největší sportovní úspěch sboru v loňském roce, kdy naše ženské mužstvo získalo putovní pohár za první místo v okrskové soutěži požárního sportu.Další zajímavostí zprávy bylo, že členové SDH Davle odpracovali v loňském roce pro sbor a obec 1180 hodin, což je obdivuhodné číslo a v přepočtu je to přibližně 50 dní na aktivní členy sboru.                                                 Velitel sboru shrnul činnost zásahové jednotky, hospodář sboru odhalil finanční výsledky za loňský rok a navrnul rozpočet na rok následující.

Jelikož tento rok byl ve znamení nových voleb do výboru SDH, proběhla zde volba kandidátů do funkcí na následující období:
Starosta : Jaromír Němec
Náměstek starosty: Jan Holeňa
Revizor účtu: Jiří Macků
Jednatel sboru: Zdeněk Hromádka
Hospodář sboru: Karel Ježdík
Velitel sboru: Václav Nepraš
Člen výboru: Jiří Klusoň
Člen výboru: Libor Tesař

Tak jako každý rok, tak i letošní valná hromada nepřišla o tradiční kulturní vložku v podobě státní hymny odehrané našimi členy sboru (s jedním hostem). Tentokrát to bylo v podání kvartetu, který s procítěním odehrál tóny naší nejvýznamnější melodie. Doufejme, že trend bude pokračovat a nasledující valná hromada se zaposlouchá do státní hymny v podání sborového kvintetu – kdo nezná, je to 5 nástrojů (jak tohle, ale bude pokračovat dál …). Dalším oživením zde bylo shrnutí činnosti sboru a zásahové jednotky ve formě krátké video ukázky, která byla profesionálně sestříhána naším kamarádem Honzou Dvořákem, proto bychom mu chtěli touto cestou poděkovat za skvělou práci. Video můžete shlédnout i vy na našich sborových stránkách (https://hasicidavle.cz/) případně na Facebooku.

Dalším programem schůze bylo ocenění členů našeho sboru za záchrany lidských životů a dále byli přijati noví členové SDH, kteří, jak všichni věříme, nám oživí sbor a budou platnými členy ve spolkové a v budoucnu i v zásahové činnosti. Na úplný závěr proběhly zdravice starosty městyse, sborů a spolků a bylo přečteno závěrečné usnesení výroční schůze sboru.

Po bilancování a vytyčování nových cílů jsme pokračovali v zábavném duchu a následoval hasičský ples s tradiční tombolou, kam byli pozváni všichni účastnící valné hromady. Už po několikáté zahrála osvědčená kapela Ideal Band, která vždy nabudí všechny návštěvníky k neuvěřitelným tanečním výkonům, což vypovídá, že letos jsme ples protáhli až do třetí hodiny ranní. Chtěl bych zde poděkovat všem sponzorům a příznivcům našeho sboru a zůstaňte nám věrni i v dalších letech.
Na závěr bych všem chtěl popřát pevné zdráví i v tomto kritickém období epidemie a přejeme všem hodně úspěchů a štěstí v roce 2020.

Pozvání SDH Davle na výroční schůzi a tradiční ples

Jménem našeho sboru vás srdečně zveme na naší výroční schůzi, která se bude konat 22.2.2020 od 17:00 hodin na sále v Davli. Po skončení výroční schůze bude následovat tradiční hasičský ples od 20:00 hodin kdy k tanci a poslechu bude hrát naše oblíbená kapela IDEAL BAND. Jste všichni zváni.

Něco z činnosti sboru z druhé půlky roku 2019

Zase po dlouhé době jsem se dostal k tomuto webu, abych zase něco málo zaktualizoval a poinformoval, že jsme neusnuli a pořád se účastníme akcí pořádaných v Davli.

Podzim byl opět ve znamení osvědčených Svatováclavských slavností pořádaných spolkem Trepka, kde jsme opět přispěli našimi pochutinami a každoročním novým příspěvkem na našem stánku. Tentokrát to byli buřty na černém pivu s výtečnou zeleninou. A jako každý rok, tak i letos jsme velkou měrou přispěli účastí na divadelním představení, ať už hereckými výkony, tak scénářem a zrežírováním celé hry naším divadelním mistrem Karlem. Letos bylo představení o to pikantnější, jelikož celá hra byla o založení hasičského spolku v Davli. Jistě chápete, že toto téma jsme si dost užili jelikož jsme v tomto spolu už poměrně dlouho a za ty léta se dost situace nezměnila. Myslím, že přítomní potvrdí,že se divadlo a vlastně celá akce náramně vyvedla.

Na konci října jsme pomohli s uspořádáním Lampionového průvodu pořádaným mateřskou školou, opět jsme zajistili zázemí v parku s teplým občerstvením.

V sobotu 2.11.2019 jsme pomohli zorganizovat Retro Prague Classic, kdy tato akce měla naplánovanou zastávkou v naší obci. Samozřejmě jsme neodolali a vyrazili společně reprezentovat a pořádat i s naším hasičským veteránem cisternou Škoda starou 35 let. Akce se opravdu vydařila, protože tak krásné kousky aut různých modelů a kategorií, které se vyskytly, jsme opravdu ještě neviděli. Jenom škoda, že účast diváků nebyla úplné největší, ale jelikož se akce konala poprvé, tak doufáme, že příští rok se sejde více fanoušků, aby obdivovali tyto úžasné kousky a nadšení jejich majitelů.

Na první adventní víkend se pořádaly v Davli Adventní trhy pod záštitou Městyse Davle a za podpory všech spolků mezi nimiž jsme tradičně byli i my. Tady jsme připravili zázemí  pro všechny účastníky a sami jsme také něco přidali k adventní atmosféře celé letošní akce. Navíc letošní akce byla obohacena i klasickým rozsvícením davelského vánočního stromečku a zpěvy vánočních koled za přispění pěveckého sboru pod místní základní školou. Toto chválíme a doufáme, že se bude v tomto nastoleném trendu pokračovat i nadále a stane se to do budoucna pěknou tradicí. Děkujeme !!!! Myslím si že tato odpolední akce byla opravdu jedna z povedených, které se na adventní svátky v Davli konají.

Už tradičně jsme uspořádali vánoční večírek pro všechny hasiče(ky) a jejich partnery(ky), letos tentokrát třetí adventní víkend. Akce se konala ve Sport baru v Davli pod dozorem našeho kamaráda a hasiče příznivce Ládíka Pšeničky jsme se bavili a užívali atmosféry až do ranních hodin. Všichni hasiči dostali vánoční dárek v podobě sborového trička, se kterým budeme v příštím roce reprezentovat náš sbor a samozřejmě i naší obec.

A na závěr ještě jedna pozvánka na výstavu betlémů, v bývalých prostorách Spořitelny na úřadu městyse Davle, kterou pořádají naši bratři senioři V.Macků a F. Fiala. Jsme moc rádi, že zase po krátké pauze se opět tato výstava vrací do Davle a určitě přispěje k vánoční atmosféře celé naší obce. Díky bratři. Takže výstava začíná tuto sobotu 21.12.2019 a potrvá až do konce roku a jste samozřejmě všichni srdečně zváni.

Takže už jenom na závěr popřejeme klidné a pohodové prožiti vánočních svátků a šťastný nový rok 2020 a doufáme, že se budeme opět vidět na našich akcích alespoň stejně jako tomu bylo letos. Děkujeme všem našim podporovatelům.

Vaši hasiči Davle

 

Zásah: požár chaty – Štěchovice 25.1.2019

První zásah roku 2019 ohlášen v 23:10 hodin, požár dřevěné chaty na konci Štěchovic v Slapském kopci, požár většího rozsahu, zasahovalo 6 jednotek, příčina vzplanutí byl;a v té době neznámá, na místě byl vyšetřovatel a všechny složky IZS. Požár byl dohašen kolem 2:00 hod ranní, na místě zůstala jednotka JSDH Štěchovice.

Naše jednotka v počtu 5 mužů + 2 hasičská vozidla :

Pavel Liška, David Liška, Radovan  Loužecký, Libor Tesař, Václav Nepraš