NABÍDKA POMOCI

!!! Důležité upozornění !!!

V součinnosti s Městysem Davle nabízíme vám a vašim rodičům – seniorům pomoc při nákupu potravin, drogerie, vyzvedávání e-receptů, možnou dovážku obědů z některé z davelských restaurací apod. Zaručujeme bezpečné předání zboží, vše proběhne za použití ochranných pomůcek.

Svá přání s námi konzultujte na tel. 603543726 (J. Holeňa) nebo kontaktujte starostu Městyse Davle (J.Prokůpek).

Vlasti zdar, koronaviru zmar!

Podpora všem profesionalům i dobrovolným pomocníkům v boji proti pandemii

Pro podporu všech švadlenek a složek IZS zajišťující pomoc při pandemii vytvořil náš člen sboru Honza Holeňa (uvidíte ho vzadu na plátně) s podporou své kolegyně z České filharmonie toto krátké video, diky.

Výroční valná hromada 2019

Na konci února tohoto roku proběhla výroční valná hromada SDH Davle, kde jsme vyhodnotili činnost našeho sboru za uplynulý rok 2019.Výroční hromady se zúčastnili hosté z místních spolků, zástupci městyse a samozřejmně sbory z našeho 9.okrsku a další hosté z okolních sborů, s kterými se většinou potkáváme na zásahové činnosti naší JSDH Davle.
Ve zprávě činnosti, kterou přečetl starosta sboru, připomenul pořádáné akce a účast na soutěžích v loňském roce. Samozřejmně byl připomenut největší sportovní úspěch sboru v loňském roce, kdy naše ženské mužstvo získalo putovní pohár za první místo v okrskové soutěži požárního sportu.Další zajímavostí zprávy bylo, že členové SDH Davle odpracovali v loňském roce pro sbor a obec 1180 hodin, což je obdivuhodné číslo a v přepočtu je to přibližně 50 dní na aktivní členy sboru.                                                 Velitel sboru shrnul činnost zásahové jednotky, hospodář sboru odhalil finanční výsledky za loňský rok a navrnul rozpočet na rok následující.

Jelikož tento rok byl ve znamení nových voleb do výboru SDH, proběhla zde volba kandidátů do funkcí na následující období:
Starosta : Jaromír Němec
Náměstek starosty: Jan Holeňa
Revizor účtu: Jiří Macků
Jednatel sboru: Zdeněk Hromádka
Hospodář sboru: Karel Ježdík
Velitel sboru: Václav Nepraš
Člen výboru: Jiří Klusoň
Člen výboru: Libor Tesař

Tak jako každý rok, tak i letošní valná hromada nepřišla o tradiční kulturní vložku v podobě státní hymny odehrané našimi členy sboru (s jedním hostem). Tentokrát to bylo v podání kvartetu, který s procítěním odehrál tóny naší nejvýznamnější melodie. Doufejme, že trend bude pokračovat a nasledující valná hromada se zaposlouchá do státní hymny v podání sborového kvintetu – kdo nezná, je to 5 nástrojů (jak tohle, ale bude pokračovat dál …). Dalším oživením zde bylo shrnutí činnosti sboru a zásahové jednotky ve formě krátké video ukázky, která byla profesionálně sestříhána naším kamarádem Honzou Dvořákem, proto bychom mu chtěli touto cestou poděkovat za skvělou práci. Video můžete shlédnout i vy na našich sborových stránkách (https://hasicidavle.cz/) případně na Facebooku.

Dalším programem schůze bylo ocenění členů našeho sboru za záchrany lidských životů a dále byli přijati noví členové SDH, kteří, jak všichni věříme, nám oživí sbor a budou platnými členy ve spolkové a v budoucnu i v zásahové činnosti. Na úplný závěr proběhly zdravice starosty městyse, sborů a spolků a bylo přečteno závěrečné usnesení výroční schůze sboru.

Po bilancování a vytyčování nových cílů jsme pokračovali v zábavném duchu a následoval hasičský ples s tradiční tombolou, kam byli pozváni všichni účastnící valné hromady. Už po několikáté zahrála osvědčená kapela Ideal Band, která vždy nabudí všechny návštěvníky k neuvěřitelným tanečním výkonům, což vypovídá, že letos jsme ples protáhli až do třetí hodiny ranní. Chtěl bych zde poděkovat všem sponzorům a příznivcům našeho sboru a zůstaňte nám věrni i v dalších letech.
Na závěr bych všem chtěl popřát pevné zdráví i v tomto kritickém období epidemie a přejeme všem hodně úspěchů a štěstí v roce 2020.