Zpráva velitele družstva 2014

Dobrý večer, rád bych vás seznámil se zprávou velitele zásahové družstva za rok 2014.

K prvnímu zásahu jsme byli povoláni 29. 1. (15:50 – 16:20), jednalo se o nahlášený požár popelnice, který byl uhašen školníkem ZŠ Davle před naším příjezdem. Pátého dubna (09:00 – 13:30) jsme se i letos zúčastnili cyklické přípravy nositelů dýchací techniky na útvaru HZS Jílové u Prahy. Po teoretickém úvodu, zopakování zásad používání DP a BOZP pokračoval výcvik praktickou částí.  V praktické části bylo za úkol připravit útočné vedení 1C proud na střechu přístřešku, dále převalování pneumatiky, přemístění auta pomocí lanového navijáku a orientace v zakouřeném prostředí. Vše za použití dýchacího přístroje. Druhým zásahem byla záchrana zvířat v Davli v lomu u benzínové pumpy 14. 4. (15:50 – 16:50). Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o pobíhající psy v okolí benzínové pumpy. Psi byli odchyceni a pomocí dopravního automobilu převezeny ke svému majiteli, kterému utekly. Největším naším zásahem byl požár truhlárny Davelo ve Hvozdnici. Na Velikonoční pondělí v 5:04 ráno vyjeli obě družstva.  Jednalo se o požár střechy výrobní haly o rozměrech 20×50 metrů, který byl v plném rozsahu. Na likvidaci bylo nasazeno 5 útočných proudů, hasilo se i za pomoci výškové techniky. Požár byl lokalizován v 6:00. Následně byla rozebrána střešní konstrukce a pomocí termokamery byly vyhledány a zlikvidovány skrytá ohniska požáru. Příčinou vzniku ohně, byla technická závada na dopravníku kotle. Návrat na základu v 9:30. Osmého června (11:32 – 12:00) nám byl nahlášen požár, který se ukázal jako planý poplach. Jednalo se o nenahlášené pálení. Pátým zásahem byla dopravní nehoda v Davli na Libřici, která byla oznámena 19. 7. (16:14 – 17:00). Jednalo se o vytažení auta na břehu Vltavy. Šestým zásahem byla technická pomoc v Měchenicích 10. 8. (18:23 – 19:15). Odčerpávání vody z nemovitosti v důsledku prasklého potrubí. Dalším výjezdem byla technická pomoc k železniční zastávce Petrov 13. 8. (17:55 – 18:30). Byl nám nahlášen pád 15m stromu na železniční trať v úseku Davle – Petrov (Pikovice). Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o menší strom, který byl následně rozřezán pomocí motorové pily a byla tak uvolněna trať. Osmým zásahem byl únik nebezpečných látek u potopené lodi v Měchenice dne 30. 8. (09:30 – 12:00). Po příjezdu na místo byla odčerpávána voda ze člunu a instalována norná stěna z důvodu úniku nebezpečných látek. Po příjezdu jeřábu, byl člun uvázán a vytažen z vody na podvalník. Devátý výjezdem byla záchrana psa z jímky v Měchenicích 5. 9. (14:10 – 15:20). Jednalo se o vytažení již mrtvého psa z jímky. Pes byl vytažen z jímky následující den naším členem a po vytažení byl pes předán svozu kafilérie. Desátý zásahem byl dne 8. 9. (14:00 – 15:35) únik nebezpečných látek na Vltavě v Davli z motorového člunu. Byla postavena norná stěna a pomocí sorbčních látek byla hladina vyčištěna. 20. září 2014 jsme se zúčastnili odborné přípravy velitelů a strojníků na Zbraslavi a ve Skochovicích. Posledním jedenáctým výjezdem byl požár zahradního domku ve Sloupu dne 20. 11. (02:05 – 03:45), který byl úmyslně zapálen majitelem.  Na likvidaci byl použit jeden proud C.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru dobrovolných hasičů v Davli za obětavou práci a činnost v zásahové jednotce. Dále bych chtěl poděkovat úřadu městyse Davle za podporu a financování zásahové jednotky.

Těším se na další spolupráci.

Hezký večer

Macků Jiří, velitel

Zpráva starosty za rok 2014

V loňském roce jsme zahájili naší výroční valnou hromadu státní hymnou a dnes to nebude jinak. Vzdáme tím hold naší vlasti i naší hasičské práci a praporu.

Nyní mi prosím dovolte, seznámit Vás s prací davelských hasičů za rok 2014.

Hasičský rok začíná vždy návštěvami okolních sborů.  Naši zástupci se zúčastnili výročních valných hromad okolních hasičských sborů – Hvozdnice, Bratřínova a Bojanovic a bratrského sboru ve Sloupu, včetně krátké schůze našeho okrsku při valné hromadě SDH Sloup.

Další tradiční akcí je příprava kluziště na hřišti TJ Slavoj Davle. Led vydržel pouze několik dnů, ale navštívilo ho mnoho dětí z Davle. Letos máme kluziště opět nachystané. Začali jsme ho připravovat 27. 12. 2014 během hasičské brigády. Opět se bruslilo jen pár dnů, ale pokud bude počasí přát, ještě si snad zabruslíme.

Prvního února 2014 jsme uspořádali výroční naši valnou hromadou za rok 2013 a tradiční hasičský ples. K poslechu a tanci hrála kapela Blue Moon Band. Účast byla výborná a zábava končila nad ránem. Po ukončení VVH bychom Vás rádi pozvali na ples a kapela Blue Moon band zahraje znovu.

16. března 2014 proběhl tradiční davelský karneval, který pořádal městys Davle společně s občanským sdružením Daveláček a několik členů pomohlo s přípravou akce.

Naší nejoblíbenější akcí je pálení čarodějnic. Chceme tím poděkovat našim sponzorům – Ohňostroje Krupička, Řeznictví a Uzenářství Dolejší a městysy Davle.

Vypůjčím si slova Václava Nepraše: „Kdo jiný by měl tuto akci zaštitovat než naše hasičské sdružení, které potřebuje mít každý plamen ohně vždy plně pod kontrolou. Letos nám počasí opravdu přálo a ve slunečném odpoledni se objevilo v davelském parku opravdu velké množství návštěvníků a příznivců tohoto lidově-tyranského zvyku. Přišla nás podpořit mladá generace od předškolního věku přes školní mládež až po věrné seniory, aby si všichni užili tohoto příjemného večera plného čarodějnického umění a kouzel. Objevili se zde, ale i nově příchozí tváře, které doufáme, akce zaujala a potěšila a již se budou pravidelně účastnit podobně veselých hasičských akcí. Vše potřebné pro tento lidový zvyk se připravilo již v předstihu a s malou praštěnou nehodou se nám podařila postavit hranici ze dřeva (2,5 x 2,5 x 3 m)  pro jednu „vyvolenou“ z čarodějnického sboru. Nelehkým úkolem bylo tuto čarodějnice ulovit, a jelikož tyto zkušenosti bohužel ve sboru nemáme, proto jsme poprosili spřátelený spolek čarodějnic z nedalekého parčíku o zapůjčení jedné bezvýznamné členky sdružení, která by pro tento večer zastala funkci nejvýše položené osoby na dřevěné hranici v davelském parku. Nakonec byla dřevěná hranice i s osobou podpálena (a nakonec spálena).“

Nad ránem jsme se uložili ke spánku.

Ani letos jsme nechyběli na okrskové soutěži, která se uskutečnila 10. května v Bojanovicích. Výsledný čas nás neopravňoval k dalšímu postupu, ale to od nás nikdo ani nečekal.

Na začátku roku se mě pan Macků zeptal, zda může přihlásit náš prapor do soutěže o Nejkrásnější hasičský prapor, což jsem bez okolků potvrdil. 16. května nám přišlo vyrozumění, že prapor se probojoval mezi 12 finalistů soutěže o nejkrásnější hasičský prapor, které vybrala Heraldická společnost. Prapor byl pořízen v r. 1950 členy sboru a poprvé jsme ho rozvinuli při hasičské slavnost 9. července 1950 v Davli. Prostřednictvím hlasování veřejnosti jsme získali třetí místo a 6. června 2014 v Litoměřicích jsme převzali pamětní list.
Děkujeme všem, co pro nás hlasovali.

Další hasičské klání proběhlo v sobotu 17. května, kde kamarádi ze sloupu uspořádali VII. ročník Nočního útočení v JZD. Celý den vydatně pršelo a my doufali, že se ve zdraví dočkáme našich pokusů. Mohli jsme se poměřit s 24 soutěžními družstvy. Bohužel se posvícení loňského roku neopakovalo, ale naše PS 12 prochází generálkou, tak se snad předvedeme letos.

Prvního června jsme pomohli s přípravou dětského dne a obsadili stanoviště se stříkačkami. Zdeněk Hromádka ke všeobecnému překvapení nás všech, vymyslel bezúdržbové terče, což přineslo zábavu nejen dětem, ale i nám z dozoru.

11. června jsme se prezentovali s technikou a činností našeho sdružení porotě Vesnice roku Středočeského kraje a snad i díky naší činnosti získala Davle – Modrou stuhu za společenský život.

V sobotu 21. 6. 2014 od 20:00 jsme uspořádali akci k oslavě letního slunovratu, kdy zahrála k tanci nebo poslechu skupina GALAXIS. Akce byla opět do ranních hodin, účast byla slabá, protože v okolí probíhala v tu samou dobu mnoho podobných akcí.

Čtvrtou červnovou akcí byla naše účast na slavnostním předání dekretu a příslušné standarty Vorařská obec v rámci tradiční pouti na Ostrově u Davle.

Pátého července jsme se zúčastnily oslavy 90. let založení TJ Slavoj Davle.

Poslední pátek v srpnu jsme pořádali 3. ročník brutální veselice – koncert skupiny Brutus. Naštěstí „nesněžilo“ jako v roce 2012, takže krásné počasí a příjemní účastníci koncertu, udělali z této akce nezapomenutelný zážitek. Poděkování patří vedení Slavoje Davle, městysi Davle a všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám tento koncert zorganizovat.

Naopak deštivá neděle 31. 8. 2014 patřila charitativní akci rozloučení s prázdninami v modrém v parku u školy Davle, kde jsme pomohli s přípravou.

Počátkem září bývalo poslední dobou zvykem, že jsme pořádali hasičskou soutěž o Pohár starosty OSH, která se letos neuskutečnila.

V říjnu a listopadu proběhli brigády na úklid a péči o svěřenou techniku. Vůbec byl podzim nadmíru klidný, přesto jsme již tradičně pomohli s přípravou Drakiády, která proběhla 18. října na polní cestě mezi Davlí a Měchenicemi. Jen dodám, že celý týden se nepohnul list na stromě, bylo ošklivo a mlha. Odpoledne se vše obrátilo k lepšímu, sluníčko hřálo a vítr foukal a přišlo na 100 dětí s doprovodem.

Závěrem roku naši členové uspořádali (21. – 28. prosince) výstavu betlémů „Vánoční čas“. Výstavu kompletně připravil František Fiala a Vladimír Macků. Výstavu navštívily děti z mateřské a základní školy a více než 100 dalších návštěvníků.

Celkem v roce 2014 členové SDH Davle odpracovali pro sbor a obec v roce 2014 „825“ hodin.

Přeji vám všem hodně štěstí a zdraví do roku 2015 a příjemně prožitý večera zde v Davli.

NAZDAR!

Mgr. Jaromír Němec, starosta SDH Davle