Zpráva starosty za rok 2012

Dobrý večer vážení hosté, sestry a bratři, vítejte na výroční valné hromadě SDH Davle za rok 2012.

Rád bych Vás seznámil s činností našeho sboru za rok 2012 a leden 2013. Hasičský rok jsme zahájili 21. ledna Valnou hromadou v Bistru Sport, kde jsme si schválili si plán činnosti.

Druhou sobotu v únoru proběhl tradiční hasičský ples ve společenském sále Hotelu Pivovar. K poslechu a tanci hrála kapela Dominanta. Počasí nám nepřálo, jelikož byly silné mrazy (-25°C) a opravdu jsme se báli, zda se nám podaří sál vytopit, aby návštěvníkům nebyla zima. Podle ohlasů se to podařilo. Účast byla výborná.

10. března jsme se zúčastnili Velitelského dne, který pořádal Hasičský záchranný sbor v Jílovém u Prahy, kde jsme byli seznámeni s novinkami požární ochrany v hasebním obvodu, organizačními záležitostmi a připomínkami okolních jednotek.

V ten samý den proběhla tradiční akce, kterou pořádají hasiči Davle s městysem Davle a Ivetou Nejtkovou, maškarní karneval pro děti.  Společenský sál se naplnil dětmi s překrásnými maskami. Pro děti jsme si připravili několik soutěží a motivem celého karnevalu byly Teletubbies. Děti i jejich doprovod pomohly ke zdárnému průběhu karnevalu. Podle spokojených tváří dětí věříme, že strávily příjemné odpoledne. Velké poděkování patří všem sponzorům, bez jejichž podpory bychom nemohli poskytnout kvalitní ceny.

Aby toho tento den nebylo málo, pokračovali jsme Josefskou zábavou, kterou jsme ukončili plesovou sezonu v Davli. K tanci a poslechu hrála skupina Galaxis.

Koncem března, při přebírání protipovodňové stěny u nové školky jsme byli seznámeni, jak se protipovodňová stěna staví.

Na počátku dubna se členové zásahové jednotky zúčastnili pravidelného cvičení nositelů dýchací techniky.

30. dubna jsme opět uspořádali oslavu pálení čarodějnic v parku v Davli. Davelské děti měly přichystán lampion štěstí a buřt zdarma. Tímto děkujeme tradičním sponzorům Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s.r.o. a OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o. Podporu poskytl i městys Davle pronájmem mobilního WC.

Hranice byla opět o kus větší než loňský rok a na vatře seděla krásná čarodějnice na tříkolce. Počasí nám přálo, byl krásný a teplý den. Do parku přišlo více než sto dětí s doprovodem. Děti si po příchodu opekly na malém ohni večeři a využily park ke hraní. Bohužel slíbený kolotoč nedorazil, respektive dorazil s příchodem tmy, což už nemělo žádný význam. Po setmění byla hranice zapálena a hromadně jsme vypustili lampiony štěstí.

5. května proběhla soutěž v požárním sportu ve Hvozdnici. V rámci prvního kola soutěže Požární sport 2012 v okrese Praha – západ jsme se umístili na pátém místě s časem 36,06 sekundy. Do dalších bojů jsme tak nepostoupili, přesto celý útok proběhl bez chyb a ve vysokém tempu. Byla znát vysoká úroveň a snaha dosáhnout úspěchů i na sportovním poli. Abychom byli konkurenceschopní, provedla firma Radovan Loužecký opravu stroje. I nadále je naše „mašina“ poslední neupravovaná v celém kraji. Proto je často zapůjčována na ukázky a dětské soutěže.

V odpoledních hodinách tohoto dne proběhla mše svatá k svátku sv. Floriána, patrona všech hasičů, v Bratřínově. Součástí byl krátký průvod po návsi, kde jsme šli v čele s naším praporem. Přesně ve čtyři hodiny začal na návsi sloužit mši svatou štěchovický farář pan Pavel Debek. Během mše upozornil na potřebnost a důležitost hasičské práce a posvětil bratřínovským novou stříkačku pořízenou díky štědrosti jejich členů a sponzorů. Tímto děkujeme bratřínovským za důstojnou oslavu našeho patrona.

V sobotu 26. května jsme se zúčastnili V. ročníku nočního útočení v JZD, který pořádá SDH Sloup. Počasí pořadatelům přálo, občerstvení bylo letos dostatek. Celá akce vypukla přibližně v půl desáté. Sportovní nasazení všech bylo vysoké. Po druhé hodině noční bylo dobojováno.

2. června jsme zajišťovali jedno stanoviště na Dni dětí na fotbalovém hřišti v Davli. Měli jsme na starost stříkání na terč, což se dětem líbilo a nezřídka obraceli stříkačky proti sobě či dospělým.

Dne 16. června 2012 proběhly na hřišti TJ Slavoj Davle oslavy 125 let založení našeho sboru.

Velké poděkování za účast na našich oslavách patří starostovi městyse Davle Jiřímu Prokůpkovi, starostce obce Měchenice Kateřině Gavlasové, ppor. Miroslavu Českému – veliteli stanice Jílové u Prahy, hasičům a hasičkám z Bratřínova, Sloupu, Senešnice, Bojova a Hvozdnice, spolku Vltavan a TJ Slavoj Davle, Policii ČR – Obvodní oddělení Hradištko a zejména veřejnosti z Davle a okolí.

Program oslav proběhl podle našich představ a počasí bylo bez chybičky. Uspořádali jsme dopolední soutěž pro zúčastněné sbory, instalovali výstavu k založení sboru a ukázali historickou techniku, kterou sbor vlastní i koňskou stříkačku kamarádů ze Senešnice. Ocenili jsme členy našeho sboru – Vladimíra Macků a Františka Fialu – za příkladnou práci a Jana Mlejnského za zmaření požáru.

Odpoledne proběhl průvod Davlí s položením věnce u pomníku obětí světových válek. Průvod byl důstojný s hojnou účastí. Všichni jsme ocenili uzavření silnice II/102 policií Hradištko, což poskytlo klid a nevšední pohled na Davli.

Následovala taneční zábava za doprovodu kapely Kudrnáči a v podvečer jsme s přáteli ze Senešnice a Sloupu předvedli ukázky požárních útoků od „pravěku“ do podoby „moderního požárního sportu“.

Pak převzala otěže zábavy kapela Galaxis. S nástupem tmy nám městys Davle přichystal poděkování v podobě ohňostroje. Zábava končila nad ránem. Všem zúčastněným hasičům děkuji za účast a přípravu a oslavu nejstaršího spolku městyse Davle.

V pátek 31. srpna jsme uspořádali další velkou akci koncert bigbeatové kapely Brutus. Nebylo to nic jednoduchého, jen zajištění termínu bylo nutné domluvit s ročním předstihem. Před davelským koncertem jsme se byli podívat na jejich vystoupení, abychom si udělali představu, co nás vlastně čeká.

Přípravy byly poměrně náročné, zahrnovaly zvětšení pódia a jeho zastřešení, zajištění parkování pro návštěvníky, zabezpečení a postavení stanů a v neposlední řadě zajištění občerstvení.

Největší strach jsme měli, a jak se nakonec ukázalo oprávněně, z počasí. Jediné, co nám v ten den počasí nenachystalo, byl příval sněhu. Byla zima, den před koncertem začalo pršet a déšť ustal až těsně před začátkem koncertu a velkou měrou se podepsal na návštěvnosti.

Nejvíce nás zklamalo, že na koncert nepřišlo více místních. Koncert kapely Brutus je opět naplánován na konec prázdnin.

Poděkovat musíme Slavoji za propůjčení prostor k uspořádání koncertu, Vltavanu za pronájem stolů a všem, kteří se na organizaci podíleli.

Dne 8. září 2012 jsme pořádali jedenáctý ročník soutěže O putovní pohár starosty Okresního sdružení hasičů Praha-západ. Akce se uskutečnila v Davli na fotbalovém hřišti. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů a 2 družstva žen.

Dne 20. října jsme se opět sešli v aleji při polní cestě Davle – Měchenice, kde hasiči drží patronát nad vysazenými stromy. Na programu byla údržba aleje a drakiáda, kterou pořádala kulturní komise městyse. Na místě se sešla většina lidí z Davle a Měchenic, kteří si zde vysadili „Svůj“ strom a mnoho rodin s dětmi, kteří přišli pouštět draka. Údržba spočívala v převázání stromů, aby nám rostly v požadované přímce a opravě dřevěných vzpěr. Ke kůlům byly osazeny tabulky se jmény lidí, kteří si strom zasadili. Zároveň probíhala drakiáda, bohužel letos nám počasí nepřálo, vítr byl velmi slabý a tak roli tahounů draků převzali přítomní tatínkové. Naštěstí kulturní komise připravila doprovodný program soutěží o drobné ceny, takže zábava byla pro děti připravena. Hasiči a městys Davle připravil malé občerstvení – čaj a buřty, které si děti mohly opéci na otevřeném ohni.

V lednu tohoto roku jsme již potřetí připravili na hřišti kluziště. Kluziště má rozměry 16 x 8m. Pokud mrzne, chodíme na hřiště každý den večer po práci. V pátek 25. a sobotu 26. ledna teploměr ukazoval až -13°C. Při tak nízkých teplotách se dá kluziště pokropit i několikrát za noc. Takže nejenom, že je to práce náročná, ale také zabere spoustu času. Chtěli bychom tímto poděkovat svým partnerkám za jejich shovívavost a podporu. Také děkujeme Městysu Davle za podporu a zakoupení kvalitního vybavení, které je na přípravu kluziště potřeba. Bohužel přišla počátkem minulého týdne obleva. Pokud nám únor bude přát, pokusíme se led opět připravit.

V tomto roce se nám ještě podařilo získat dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 40 000 Kč.

Z dotace od Středočeského kraje jsme opravili historickou stříkačku DS16 Stratílek z roku 1935 o výkonu 35HP a výtlaku čerpadla 1300 litrů za minutu. V našem sboru vykonala třicetičtyř letou službu, tj. sloužila až do roku 1969. Po opravě bude sloužit stříkačka k prezentaci sboru a tím i prezentaci poskytovatele dotace na opravu. Opraveného stratílka jsme představili během oslav 125 let.  Celkové náklady na rekonstrukci přesáhly 50 tisíc Kč.

Kromě kulturních akcí, jsme pečovali i o vybavení sboru a zásahové jednotky.

Dohromady jsme na těchto akcích strávili 830 hodin ze svého volného času pro sbor, kulturní život a Městys Davle.

Sbor má též nové webové stránky – hasicidavle.cz, které prošli testovacím provozem a budou sloužit k prezentaci sboru.

Na závěr přeji všem hodně štěstí a zdraví do roku 2013 a příjemně prožitý večer zde v Davli.

NAZDAR!

Mgr. Jaromír Němec, starosta sboru

Zpráva velitele zásahové jednotky za rok 2012

Dobrý večer, rád bych vás seznámil se zprávou velitele zásahové jednotky.

V roce 2012 jsme vyjeli celkem k 13 zásahům. Z pohledu dlouhodobé statistiky byl letošní rok na zásahy nadprůměrný.

Prvnímu zásahu, k dřevníku u chaty na Petrově, jsme byli povoláni dne 30. ledna v 22:59. Po příjezdu na místo zasahovala jednotka z Jílového, pomáhali jsme s dohašením požáru. Návrat 01:15 hod.

Druhý požár byl nahlášen 10. února v 19:30 hod na Petrov k přístavku rodinného domu. Po příjezdu na místo jsme pomáhali s hašením a vyklízením přístavku. Návrat v 22:00 hod.

Třetí výjezd byl k požáru chaty v Měchenicích. Byl to největší a komplikovaný požár tohoto roku, zasahovali jsme v počtu 4 mužů, dva muži zasahovali v dýchacích přístrojích. Hašení požáru komplikoval velký mráz a pomáhali jsme dohasit a vyklidit chatu, dále jsme zajišťovali teplé nápoje pro ostatní zasahující jednotky. Návrat v 01:00 hod.

Čtvrtý zásah byl nahlášen 26. 3. v 13:31 požár stromu v lese Na Jeřábu v pískovně. Po příjezdu na místo byl požár uhašen jednotkou z Jílového. Návrat v 13:50 hod. (Požár zpozoroval a nahlásil náš člen Zdeněk Hromádka).

2. dubna 2012 byl v 9:02 nahlášen požár stráně v Davli na Sázavě – Třešňovka. Vyjeli jsme v počtu 4 mužů. Pomáhali jsme dohašovat požár a zajišťovat dopravu vody. Návrat v 11:30 hod.

Další požár byl nahlášen 17. dubna v 16:43. Jednalo se o požár kontejneru na Zástrovské. Po příjezdu na místo jsme pomáhali s dohašováním. Návrat 18:00 hod.

21. května 18:16 hod. jsme byli povoláni k technickému zásahu odstraňování padlého stromu přes silnici před obcí Měchenice. Návrat 20:00 hod.

5 června v 15:01 byl nahlášen požár rodinného domu v ulici Sloupecká v Měchenicích. Jednalo se o druhý největší požár v tomto roce. Vyjeli jsme v počtu 4 mužů, po příjezdu již hořelo téměř celé podkroví. Pomáhali jsme s hašením s ostatními přítomnými jednotkami včetně vyklízení objektu. Návrat 19:00 hod.

Ten samý den ve 20:09 jsme byli povoláni k hašení požáru nákladního auta v areálu ve Sloupu. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka Sloup, pomáhali jsme s dohašováním požáru. Návrat 21:30 hod.

16. září ve 20:44 byla nahlášena smrtelná dopravní nehoda mezi Davlí a Štěchovicemi. K dopravní nehodě jsme vyjeli se služební „Felícií“ v počtu 2 mužů. Po příjezdu na místo již probíhalo oživování osob a zasahovala jednotka z Jílového a zdravotní zásahová služba z Davle. Ve 22:00 jsme byli odvoláni z akce.

29. září v 16:34 hod. byl nahlášen únik nebezpečných látek na komunikaci mezi Petrovem a Davlí. Jednalo se o uniklou naftu z vozidla. Po příjezdu jsme pomáhali zasypávat uniklou naftu apexem. Zásah komplikoval hustý déšť. Návrat 18:15 hod.

8. prosince v 9:52 hod. byl nahlášen požár kabiny stavebního jeřábu ve Sloupu. Po příjezdu na místo byl požár již zlikvidován. Návrat v 10:30 hod.

18. prosince 12:21 hod. byla nahlášena dopravní nehoda u Měchenického mostu. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka z Jílového a záchranáři. Návrat v 13:30 hodin.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru dobrovolných hasičů v Davli za obětavou práci a činnost v zásahové jednotce.

Dále bych chtěl poděkovat úřadu městyse Davle za podporu a financování zásahové jednotky.

Těším se na další spolupráci v letošním roce. Ohni zmar.

Macků Jiří

velitel zásahové jednotky