Složení výboru

Výbor SDH Davle (stav k 1.1.2013)

Starosta: Jaromír Němec
Zástupce starosty: Zdeněk Mlejnský
Jednatel: Zdeněk Hromádka
Velitel sboru: Jiří Macků
Pokladník: Karel Ježdík

Členové zásahové jednotky

Velitel: Alexander Sedláček

Zdeněk Hromádka
Karel Ježdík
Jiří Klusoň
Radovan Loužecký
Zdeněk Mlejnský
Jaromír Němec
Josef Petrák
Libor Tesař
Michal Tobiášek
Václav Nepraš
Jan Holeňa
Tomáš Mrázek